Đổi hostname trên Ubuntu server

Để xem cũng như đổi hostname trên Ubuntu chúng ta có các lệnh sau:

– Sử dụng lệnh hostname   để xem hostname hiện tại:

– Nếu muốn đổi hostname chúng ta gõ lệnh theo cú pháp sau:

Trong đó: your_hostname là hostname bạn muốn đặt. Ví dụ:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên