Khắc phục lỗi ở bước “Installing virtualmin-lamp-stack” khi cài đặt Virtualmin

1. Mô tả vấn đề Khi thực hiện cài đặt virtualmin thì phát sinh vấn đề như sau: Khi việc cài đặt virtualmin đến bước “Installing virtualmin-lamp-stack” (xem hình 1) thì chạy được một tí rồi đứng và mất kết nối. 2. Cách khắc phục Sau quá trình tìm hiểu, tôi đã khắc phục được …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi ở bước “Installing virtualmin-lamp-stack” khi cài đặt Virtualmin

Đổi hostname trên Ubuntu server

Để xem cũng như đổi hostname trên Ubuntu chúng ta có các lệnh sau: – Sử dụng lệnh hostname   để xem hostname hiện tại: – Nếu muốn đổi hostname chúng ta gõ lệnh theo cú pháp sau: hostname your_hostname Trong đó: your_hostname là hostname bạn muốn đặt. Ví dụ: hostname nosomovo Hy vọng hữu ích …
Đọc tiếp Đổi hostname trên Ubuntu server