Cài đặt Mysql trên CentOs

1. Tổng quan:

– Môi trường thực hiện: CentOs 6.6

– Cài đặt Mysql

– Đặt mật khẩu cho tài khoản root

– Khởi động Mysql cùng hệ thống

2. Cài đặt

– Chạy lệnh cài đặt:

– Sau khi cài xong, chạy lệnh bên dưới để khởi động dịch vụ Mysql:

– Đặt mật khẩu cho tài khoản root, chạy lệnh:

– Cho phép dịch vụ Mysql khởi động cùng hệ thống:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

 

Chia sẻ lên