Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

Việc tạo skin cho phép ứng dụng thay đổi giao diện theo ý người dùng muốn sẽ giúp ứng dụng bắt mắt và thu hút hơn. Sau đây là cách thực hiện: 1. Tạo RibbonGalleryBarItem trong trường hợp này tôi dùng name mặt định là ribbonGalleryBarItem1 (chú ý biến này sẽ được sử dụng ở cuối  phần hướng …
Đọc tiếp Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

Xác định trạng thái kết nối internet trong C#

Khi các bạn viết một ứng dụng C# yêu cầu kết nối internet để nó hoạt động. Khi đó nhu cầu kiểm tra trạng thái kết nối internet của máy tính người dùng trước nếu đã kết nối internet chúng ta mới cho ứng dụng của mình làm các công việc tiếp theo đúng không nào. …
Đọc tiếp Xác định trạng thái kết nối internet trong C#

Cách gõ ký tự trên, ký tự dưới trong excel

Bảng tính excel đôi khi các bạn cần thể hiện đơn vị của diện tích là mét vuông (m2) hoặc thể tích là mét khối (m3) hoặc gõ các chỉ số dưới trong công thức hóa học như H2SO4 thì cách dùng tổ hợp phím (Chỉ số trên: Ctr + Shift + =; Chỉ số …
Đọc tiếp Cách gõ ký tự trên, ký tự dưới trong excel

Cài đặt vị trí của thanh Taskbar trên windows 7

Video sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đặt lại vị trí hiển thị của thanh Taskbar theo ý mình. Các vị trí bao gồm: 1. Ở phái dưới màn hình. 2. Ở phía trên màn hình. 3. Ở bên trái màn hình. 4. Ở bên phải màn hình.   Hy vọng hữu ích …
Đọc tiếp Cài đặt vị trí của thanh Taskbar trên windows 7

Khắc phục lỗi “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function”

Do ứng dụng web tôi phát triển có một số tiến trình cần nhiều thời gian để xử lý và khi đó trong error log ghi nhận cảnh báo có nội dung “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function“. Sau quá trình nghiên cứu tôi đã tìm được …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function”

Khắc phục lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds”

Để khắc phục lỗi mod_fcgid: read data timeout ta thực hiện tăng thời gian đọc như sau: – Trong ubuntu mở file  “/ect/apache2/mods-available/fcgid.conf” thực hiện thêm (nếu chưa có) hoặc chỉnh lại giá trị “FcgidIOTimeout” theo nhu cầu sử dụng. Ví dụ: <IfModule mod_fcgid.c> FcgidConnectTimeout 20 FcgidIOTimeout 600 <IfModule mod_mime.c> AddHandler fcgid-script .fcgi </IfModule> </IfModule> – Lưu file …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds”

Khởi động ứng dụng cùng windows trong C#

Để ứng dụng của bạn được khởi động cùng windows ta cần thực hiện đăng ký vào Registry của windows. Đoạn code sau đây sẽ thực hiện việc này: RegistryKey My_app_key= Registry.CurrentUser.OpenSubKey(“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”, true); My_app_key.SetValue(“My_app_name”, “\”” + Application.ExecutablePath.ToString() + “\””); Trong đó “My_app_name” là tên ứng dụng của bạn, có thể đặt tùy ý. nosomovo

Code mở một file trong C#

Để mở hoặc thực thi một file trong C# ta sử dụng đoạn code sau: System.Diagnostics.Process.Start(“duong_dan_den_file_can_mo”); Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là file thực thi thì sẽ chạy file thực thi. Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là các file text, word, các ứng dụng thì sẽ gọi phần mềm tương ứng để mở. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo