Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

Việc tạo skin cho phép ứng dụng thay đổi giao diện theo ý người dùng muốn sẽ giúp ứng dụng bắt mắt và thu hút hơn. Sau đây là cách thực hiện:

1. Tạo RibbonGalleryBarItem trong trường hợp này tôi dùng name mặt định là ribbonGalleryBarItem1 (chú ý biến này sẽ được sử dụng ở cuối  phần hướng dẫn).

2. Thêm Thư viện OfficeSkin và BounsSkins vào reference

3. Tìm đến OfficeSkin và BounsSkin để add vào chọn xong nhấp OK

4. Sau khi add xong thì trong references sẽ có thư viện của OfficeSkins và Bounsskins

5. Vào trong FormMain.cs khai báo các thư viện sau:

6. Vào trong sự kiện form load hay hàm khởi tạo của form main đều được cho đoạn code sau vào thế là xong

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời