Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

Việc tạo skin cho phép ứng dụng thay đổi giao diện theo ý người dùng muốn sẽ giúp ứng dụng bắt mắt và thu hút hơn. Sau đây là cách thực hiện: 1. Tạo RibbonGalleryBarItem trong trường hợp này tôi dùng name mặt định là ribbonGalleryBarItem1 (chú ý biến này sẽ được sử dụng ở cuối  phần hướng …
Đọc tiếp Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4