Các bản cài đặt Visual Studio

Danh sách các bản cài đặt phần mềm Visual Studio: Visual studio 2003: Bấm để tải về Visual Studio 2012 (bản Ultimate): Bấm để tải về [Key: RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8] Visual Studio 2013 (bản Ultimate): Bấm để tải về [Key: BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9]   Nội dung liên quan đề xuất cho bạn: Các bản cài đặt DevExpress Hy vọng …
Đọc tiếp Các bản cài đặt Visual Studio

Các bản cài đặt Devexpress

Bấm để tải bản Devexpress tương ứng: Devexpress 8.3 Devexpress 10.26 Devexpress 19.1.4 Nội dung liên quan đề xuất cho bạn: Các bản cài đặt Visual studio Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4 Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

Việc tạo skin cho phép ứng dụng thay đổi giao diện theo ý người dùng muốn sẽ giúp ứng dụng bắt mắt và thu hút hơn. Sau đây là cách thực hiện: 1. Tạo RibbonGalleryBarItem trong trường hợp này tôi dùng name mặt định là ribbonGalleryBarItem1 (chú ý biến này sẽ được sử dụng ở cuối  phần hướng …
Đọc tiếp Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4