Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql

Để lấy thời gian hiện tại dạng timestamp ta sử dụng lệnh sql sau đây:

UNIX_TIMESTAMP(UTC_TIMESTAMP()+7);

Trong đó: +7 là múi giờ.

Ví dụ:

select UNIX_TIMESTAMP(UTC_TIMESTAMP()+7) -- kết quả trả về có dạng 1506402862

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO