Các bộ font (phong) chữ tiếng việt

Các bộ font (phong) chữ tiếng việt:

1. Bộ font VNI: Tải về.

2. Bộ font ABC: Tải về.

3. Bộ font Argentina Lian Types: Tải về.

4. Bộ font Thư pháp: Tải về.

5. Bộ font Flower: Tải về.

6. Bộ font Open Sans: Tải về.

7. Bộ font Việt Linh (VL): Tải về.

8. Bộ font UTM: Tải về.

Sau khi tải về các bạn cài vô máy và sử dụng. Bạn có thể tham khảo cách cài đặt font chữ trong bài viết: Cài đặt thêm font chữ cho windows 7.

Nosomovo

Chia sẻ lên