Khắc phục lỗi “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function”

Do ứng dụng web tôi phát triển có một số tiến trình cần nhiều thời gian để xử lý và khi đó trong error log ghi nhận cảnh báo có nội dung “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function“.

Sau quá trình nghiên cứu tôi đã tìm được cách khắc giải quyết vấn đề như sau:

Trong Ubuntu, tìm đến file “/ect/apache2/mods-available/fcgid.conf” thực hiện thêm (nếu chưa có) hoặc chỉnh lại các giá trị “FcgidProcessLifeTime”, “FcgidBusyTimeout“, “FcgidBusyScanInterval ” theo nhu cầu sử dụng.

Ví dụ:

Sau đó, lưu file lại và khởi động dịch vụ apache.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên