Khắc phục lỗi “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function”

Do ứng dụng web tôi phát triển có một số tiến trình cần nhiều thời gian để xử lý và khi đó trong error log ghi nhận cảnh báo có nội dung “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function“. Sau quá trình nghiên cứu tôi đã tìm được …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function”