Khắc phục lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds”

Để khắc phục lỗi mod_fcgid: read data timeout ta thực hiện tăng thời gian đọc như sau:

– Trong ubuntu mở file  “/ect/apache2/mods-available/fcgid.conf” thực hiện thêm (nếu chưa có) hoặc chỉnh lại giá trị “FcgidIOTimeout” theo nhu cầu sử dụng.

Ví dụ:

– Lưu file lại.

– Sau đó khởi động lại dịch vụ apache.

mosomovo

Chia sẻ lên