Khởi động ứng dụng cùng windows trong C#

Để ứng dụng của bạn được khởi động cùng windows ta cần thực hiện đăng ký vào Registry của windows. Đoạn code sau đây sẽ thực hiện việc này:

Trong đó “My_app_name” là tên ứng dụng của bạn, có thể đặt tùy ý.

nosomovo

Chia sẻ lên