Code mở một file trong C#

Để mở hoặc thực thi một file trong C# ta sử dụng đoạn code sau:

System.Diagnostics.Process.Start("duong_dan_den_file_can_mo");
  • Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là file thực thi thì sẽ chạy file thực thi.
  • Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là các file text, word, các ứng dụng thì sẽ gọi phần mềm tương ứng để mở.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO