Code C# tắt máy tính – Code Shutdown computer in C#

Để tắt máy tính trong C# ta dùng hàm sau:

System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "/s /f /t 0");

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO