Code tính giai thừa trong c#

Hình minh họa cách tính giai thừa

Nếu bạn cần thực hiện code một hàm tính giai thừa bằng C# thì đây, khỏi code nữa nhé, copy sài thôi. Nó ngay bên dưới đây:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời