Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi

Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này:

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này ta thực hiện đặt lại giá trị cài đặt sql_mode  thành rỗng trên máy chủ chạy dịch vụ mysql.

Nếu bạn chưa biết cách thực hiện hãy xem thêm bài viết Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu này nhé.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời