Cài đặt thư viện gd trên Ubuntu – Install php gd libaries on Ubuntu

Để cài đặt thư viện gd cho php trên Ubuntu ta thực hiện các lệnh:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên