Các bản cài đặt của hệ điều hành Windows

Danh sách các file Iso cài đặt của các phiên bản hệ điều hành Windows: 1. Windows Xp: Tải về. 2. Windows 7 PE: Tải về. 3. Windows 7 Ultimate (bản 32 bit): Tải về. 4. Windows 7 Ultimate (bản 64 bit): Tải về. 5. Windows 8.1: Tải về. Ngoài ra, để tải thêm các …
Đọc tiếp Các bản cài đặt của hệ điều hành Windows

Phần mềm tạo USB cài Windows – Windows7 USB DVD Tool

Windows7 USB DVD tool là phần mềm tiện ích nhỏ gọn, dễ sử dụng cho việc tạo USB cài đặt Windows từ file iso. Thực hiện được cho các phiên bản Windows 7, Windows 8, Windows 10. Windows7 USB DVD tool: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Hướng dẫn Crack Office 2010 bằng công cụ Office 2010 Toolkit

Đoạn video ngắn bên dưới sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ Office 2010 Toolkit để Crack Office 2010. Nào cùng xem nhé! – Office 2010 Toolkit: Bấm để tải về. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng công cụ Microsoft Toolkit 2.6.5 để crack (các sử dụng tương tự với …
Đọc tiếp Hướng dẫn Crack Office 2010 bằng công cụ Office 2010 Toolkit

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

//Minh hoa thuat Selection Sort #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; int X; void SelectionSort(int mang[],int n) { int i,j,tam; for(i=0;i<n;i++) { int min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(mang[j]<mang[min]) min=j; tam=mang[i]; mang[i]=mang[min]; mang[min]=tam; } } void inday(int mang[],int n) { int vt; for(vt=0;vt<n;vt++) printf(“%d “,mang[vt]); } void main() { clrscr(); printf(“Day truoc khi sap xep\n”); inday(Mang,10); SelectionSort(Mang,10); printf(“\nDay sau khi …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

// Tim kiem tuyen tinh (LinearSearch) #include<stdio.h> #include<conio.h> int LinearSearch1(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return 1; } int LinearSearch2(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return vitri; } int Mang[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int X; void main() { clrscr(); printf(“Nhap x can tim: “); …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort

//Minh hoa InsertSort chen truc tiep //Minh hoa thuat: InsertSort (Sap xep bang chen truc tiep) int Mang[20]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; void InsertSort(int mang[],int n) { int pos,i,x,vt; for(i=1;i<n;i++) { //gan gia tri phan tu thu i se duoc chen vao vi tri pos x=mang[i]; pos=i; //tim vi tri chen x while(pos>0&&x<mang[pos-1]) pos=pos-1; for(vt=i;vt>=pos;vt–) mang[vt]=mang[vt-1]; // chen x …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort

Code C gộp 2 danh sách tăng thành một danh sách tăng

/* gia su da co 2 danh sach l1 va l2 va 2 ds nay da dc sap xep tang dan. toi chi demo phan tron 2 ds tang nay lai thoi. */ #include <stdio.h> #include <conio.h> typedef int ElementType; struct Node { ElementType Element; Node *Next; }; typedef Node *List; typedef Node *List; typedef …
Đọc tiếp Code C gộp 2 danh sách tăng thành một danh sách tăng

Code C đổi số hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số khác

/*———————————————- Chuong trinh doi co so he 10 ra co so n bat ky ———————————————–*/ #include <conio.h> #include <stdio.h> typedef int ElementType; struct Node { ElementType Element; Node *Next; }; typedef Node *Stack; typedef Node *Position; void MakeNullStack(Stack S) { S->Next=NULL; } Position Pop(Stack S) { return S->Next; } void Push(Stack S,ElementType value) { Node …
Đọc tiếp Code C đổi số hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số khác

Code C minh họa danh sách liên kết sử dụng con trỏ

/* —————————————————————————– – Su Dung Con Tro / ———————————————– a) nhap ds so nguyen b) Sap xep giam c) Tong cac so nguyen la so 9 phuong d) in ket qua vua tinh e) Sap xep theo phuong phap noi bot f) Tong cac so nguyen to trong danh sach g) Tong cac so nguyen …
Đọc tiếp Code C minh họa danh sách liên kết sử dụng con trỏ

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt dùng con trỏ – Code Bubble Sort use pointer

/*————————————————— -Thuat Toan: Bubble Sort (Sap Xep Noi Bot) -Kieu: Pointer (Dung con tro). —————————————————-*/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <dos.h> struct Node { int Value; Node *Next; }; typedef Node *List; typedef Node *Position; // Tao DS Rong void MakeNullList(List L) { L->Next=NULL; } //Nhap DS void InsertList(List L) { Node *newnode=new …
Đọc tiếp Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt dùng con trỏ – Code Bubble Sort use pointer