Các bản cài đặt SQL SERVER

21/11/2017 Nosomovo 0

Dánh sách link tải file cài đặt của các phiên bản Sql Server: 1. Sql server 2005: Tải về. 2. Sql server 2008 R2: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Các bản cài đặt của hệ điều hành Windows

21/11/2017 Nosomovo 0

Danh sách các file Iso cài đặt của các phiên bản hệ điều hành Windows: 1. Windows Xp: Tải về. 2. Windows 7 PE: Tải về. 3. Windows 7 Ultimate (bản 32 bit): Tải về. 4. Windows 7 Ultimate (bản 64 bit): Tải về. 5. Windows 8.1: Tải về. Ngoài

Phần mềm tạo USB cài Windows – Windows7 USB DVD Tool

21/11/2017 Nosomovo 0

Windows7 USB DVD tool là phần mềm tiện ích nhỏ gọn, dễ sử dụng cho việc tạo USB cài đặt Windows từ file iso. Thực hiện được cho các phiên bản Windows 7, Windows 8, Windows 10. Windows7 USB DVD tool: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Không có ảnh

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

20/11/2017 Nosomovo 0

//Minh hoa thuat Selection Sort #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; int X; void SelectionSort(int mang[],int n) { int i,j,tam; for(i=0;i<n;i++) { int min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(mang[j]<mang[min]) min=j; tam=mang[i]; mang[i]=mang[min]; mang[min]=tam; } } void inday(int mang[],int n) { int vt; for(vt=0;vt<n;vt++) printf(“%d “,mang[vt]); } void main() { clrscr(); printf(“Day truoc khi sap xep\n”);

Không có ảnh

Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

20/11/2017 Nosomovo 0

// Tim kiem tuyen tinh (LinearSearch) #include<stdio.h> #include<conio.h> int LinearSearch1(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return 1; } int LinearSearch2(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return vitri; } int Mang[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int X; void main() { clrscr();

Không có ảnh

Code C đổi số hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số khác

20/11/2017 Nosomovo 0

/*———————————————- Chuong trinh doi co so he 10 ra co so n bat ky ———————————————–*/ #include <conio.h> #include <stdio.h> typedef int ElementType; struct Node { ElementType Element; Node *Next; }; typedef Node *Stack; typedef Node *Position; void MakeNullStack(Stack S) { S->Next=NULL; } Position Pop(Stack S) { return S->Next; } void

Không có ảnh

Code C minh họa danh sách liên kết sử dụng con trỏ

20/11/2017 Nosomovo 0

/* —————————————————————————– – Su Dung Con Tro / ———————————————– a) nhap ds so nguyen b) Sap xep giam c) Tong cac so nguyen la so 9 phuong d) in ket qua vua tinh e) Sap xep theo phuong phap noi bot f) Tong cac so nguyen to trong danh sach

Không có ảnh

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt dùng con trỏ – Code Bubble Sort use pointer

20/11/2017 Nosomovo 0

/*————————————————— -Thuat Toan: Bubble Sort (Sap Xep Noi Bot) -Kieu: Pointer (Dung con tro). —————————————————-*/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <dos.h> struct Node { int Value; Node *Next; }; typedef Node *List; typedef Node *Position; // Tao DS Rong void MakeNullList(List L) { L->Next=NULL; } //Nhap DS void

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt sử dụng mảng – Code Bubble Sort use array

20/11/2017 Nosomovo 0

//Minh hoa thuat BubbleSort (sap xep noi bot) #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; // ham in day so trong mang voi n phan tu void inday(int mang[],int n) { int vtin; for(vtin=0;vtin<n;vtin++) printf(“%d “,mang[vtin]); } void BubbleSort(int mang[],int n) { int i,j,xtam; for(i=0;i<n;i++) for(j=n-1;j>i;j–) if(mang[j]<mang[j-1]) //neu mang[j]>mang[j-1] thi doi cho {

devexpress

Các bản cài đặt Devexpress

16/11/2017 Nosomovo 0

Bấm để tải bản Devexpress tương ứng: Devexpress 8.3 Devexpress 10.26 Devexpress 19.1.4 Nội dung liên quan đề xuất cho bạn: Các bản cài đặt Visual studio Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4 Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

10 bài ca dao Nam bộ về tình yêu đôi lứa

16/11/2017 Nosomovo 0

Bài 1 Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm Anh phải lòng thầm ba bốn tháng nay. Bài 2 Con ếch ngồi dựa gốc bưng Nó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi. Bài 3 Thò tay ngắt đọt trâm bầu Thôi anh có thương thì thương đại đừng cầu

Hiren’s Boot CD các phiên bản

15/11/2017 Nosomovo 0

Chọn bấm vào phiên bản tương ứng để tải: Hirens.BootCD.5.0 Hirens.BootCD.6.0 Hirens.BootCD.7.0 Hirens.BootCD.7.2 Hirens.BootCD.7.3 Hirens.BootCD.7.4 Hirens.BootCD.7.5 Hirens.BootCD.7.6 Hirens.BootCD.7.7 Hirens.BootCD.7.8 Hirens.BootCD.7.9 Hirens.BootCD.8.0 Hirens.BootCD.8.1 Hirens.BootCD.8.2 Hirens.BootCD.8.3 Hirens.BootCD.8.4 Hirens.BootCD.8.5 Hirens.BootCD.8.6 Hirens.BootCD.8.7 Hirens.BootCD.8.8 Hirens.BootCD.8.9 Hirens.BootCD.9.0 Hirens.BootCD.9.1 Hirens.BootCD.9.2 Hirens.BootCD.9.3 Hirens.BootCD.9.4 Hirens.BootCD.9.5 Hirens.BootCD.9.6 Hirens.BootCD.9.7 Hirens.BootCD.9.8 Hirens.BootCD.9.9 Hirens.BootCD.10.0 Hirens.BootCD.10.1 Hirens.BootCD.10.2 Hirens.BootCD.10.3 Hirens.BootCD.10.4 Hirens.BootCD.10.5 Hirens.BootCD.10.6 Hirens.BootCD.11.0 Hirens.BootCD.11.1 Hirens.BootCD.12.0