10 bài ca dao Nam bộ về tình yêu đôi lứa

Bài 1

Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm

Anh phải lòng thầm ba bốn tháng nay.

Bài 2

Con ếch ngồi dựa gốc bưng

Nó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi.

Bài 3

Thò tay ngắt đọt trâm bầu

Thôi anh có thương thì thương đại đừng cầu ông mai.

Bài 4

Dao phay kề cổ máu  đổ anh không màng

Chết anh  chịu chết buông nàng không buông.

Bài 5

Thương sao thương quá bất nhơn

Bữa nay gặp mặt thương hơn bữa nào.

Bài 6

Phải chi cắt ruột đừng đau

Chiều nay tui cắt ruột tui trao anh đem về.

Bài 7

Anh xa em chưa đầy một tháng

Nước mắt lai láng hai mươi tám đêm ngày.

Bài 8

Này anh bảy đó ơi !

Nhà họ giàu thì đầu heo nộng thịt

Còn đôi mình nghèo cặp vịt với bông tai.

Bài 9

Anh về Đập Đá đưa đò

Trước đưa quan khách sau dò ý em.

Bài 10

Chẳng thà em lấy thằng chồng khờ chồng dại

Lo kinh thương phản mại

Tính công nghệ nông trang

Không ham nhiều bạc lắm vàng

Mai sau sinh chuyện điếm đàng bỏ em

Sưu tầm

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời