Các bản cài đặt của hệ điều hành Windows

Danh sách các file Iso cài đặt của các phiên bản hệ điều hành Windows:

1. Windows Xp: Tải về.

2. Windows 7 PE: Tải về.

3. Windows 7 Ultimate (bản 32 bit): Tải về.

4. Windows 7 Ultimate (bản 64 bit): Tải về.

5. Windows 8.1: Tải về.

6. Windows 10 Insider: Tải về.

nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời