Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

// Tim kiem tuyen tinh (LinearSearch)
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int LinearSearch1(int Day[],int n,int x)
{
	int vitri=0;
	while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++;
		if(vitri==n) return -1;
		else return 1;
}
int LinearSearch2(int Day[],int n,int x)
{
	int vitri=0;
	while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++;
	if(vitri==n) return -1;
	else return vitri;
}
int Mang[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int X;
void main()
{
	clrscr();
	printf("Nhap x can tim: ");
	scanf("%d",&X);
	printf("Ket qua tim kiem la: %d",LinearSearch1(Mang,10,X));
	printf("\n%d o vitri %d ",X,LinearSearch2(Mang,10,X));
	getch();
}

 

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi