Nếu Đông phương bất bại và Độc cô cầu bại gặp nhau, ai sẽ phải đổi tên?

Độc Cô Cầu Bại

Tương truyền cuộc đời Độc Cô Cầu Bại gắn với bốn thanh kiếm: Cương Kiếm – dùng khi còn trẻ, tranh cường đoạt vị trong giang hồ, Tử Vi Nhuyễn Kiếm – dùng trước lúc ba mươi tuổi, Huyền Thiết Trọng Kiếm – trọng kiếm thô sơ, trước bốn mươi tuổi tung hoành thiên hạ, Mộc Kiếm – sau tuổi bốn mươi, cây cỏ hoa lá cũng thành binh khí. Có thể thấy Độc Cô Cầu Bại kiếm thuật thông thần, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bốn mươi tuổi đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu trong truyền thuyết.

Đông Phương Bất Bại

Đông Phương Bất Bại dù võ công thâm bất khả trắc song lại là một kẻ bán nam bán nữ. Để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, Đông Phương Bất Bại đã phải vung đao tự cung. Bù lại, võ công của Đông Phương Bất Bại thực sự độc bá võ lâm. Lệnh Hồ Xung dù đã được chân truyền Độc Cô Cửu Kiếm – pho kiếm pháp của Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nhưng vẫn thua xa vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo này.

Nếu Đông Phương Bất Bại và Độc Cô Cầu Bại gặp nhau thì theo bạn ai sẽ phải đổi tên?

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời