Nếu Đông phương bất bại và Độc cô cầu bại gặp nhau, ai sẽ phải đổi tên?

Độc Cô Cầu Bại Tương truyền cuộc đời Độc Cô Cầu Bại gắn với bốn thanh kiếm: Cương Kiếm – dùng khi còn trẻ, tranh cường đoạt vị trong giang hồ, Tử Vi Nhuyễn Kiếm – dùng trước lúc ba mươi tuổi, Huyền Thiết Trọng Kiếm – trọng kiếm thô sơ, trước bốn mươi tuổi …
Đọc tiếp Nếu Đông phương bất bại và Độc cô cầu bại gặp nhau, ai sẽ phải đổi tên?