Hướng dẫn cài đặt thư viện gd trong virtualmin

Để cài đặt thư viện GD trong virtualmin chúng ta thực hiện các bước như sau: Bước 1: Vào menu Webmin -> System -> Software Packages Bước 2: Chọn mục Package from APT Bước 3: Bấm nút Search APT Bước 4: gõ tìm php-gd ở cửa sổ bật lên Bước 5: Chọn thư viện php-gd …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt thư viện gd trong virtualmin