Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại) trong mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) nhưng chưa biết cách thực hiện? Để loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng nhiều chiều bạn có thể sử dụng đoạn code sau: Trong đó: biến $arr là mảng đa chiều …
Đọc tiếp Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Code PHP loại bỏ dấu tiếng việt

Bạn cần tìm code php để thực hiện loại bỏ dấu Tiếng Việt? Đây! ngay bên dưới đây là đoạn code mà bạn cần. Ví dụ: Bạn bỏ dữ liệu dầu vào là chữ “Tiếng Việt” thì hàm khongdau bên dưới sẽ trả về cho bạn kết quả là “Tieng Viet“. Code loại bỏ dấu …
Đọc tiếp Code PHP loại bỏ dấu tiếng việt