Code PHP loại bỏ dấu tiếng việt

Bạn cần tìm code php để thực hiện loại bỏ dấu Tiếng Việt? Đây! ngay bên dưới đây là đoạn code mà bạn cần. Ví dụ: Bạn bỏ dữ liệu dầu vào là chữ “Tiếng Việt” thì hàm khongdau bên dưới sẽ trả về cho bạn kết quả là “Tieng Viet“.

Hình minh họa trường hợp loại bỏ dấu Tiếng Việt

Code loại bỏ dấu Tiếng Việt mà bạn cần:

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời