Code PHP loại bỏ dấu tiếng việt

06/09/2017 Nosomovo 0

Bạn cần tìm code php để thực hiện loại bỏ dấu Tiếng Việt? Đây! ngay bên dưới đây là đoạn code mà bạn cần. Ví dụ: Bạn bỏ dữ liệu dầu vào là chữ “Tiếng Việt” thì hàm khongdau bên dưới sẽ trả về cho bạn kết quả là “Tieng