Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho website WordPress

Để cài đặt Tiếng việt cho website WordPress chúng ta thực hiện với 3 bước như sau: Bước 1: Chọn Settings => Site Language là “Tiếng Việt” thay cho “English” hiện tại. Bước 2: Bấm Save Changes để lưu cài đặt lại. Bước 3: Chọn menu Bảng tin => Cập nhật => Bấm vào nút …
Đọc tiếp Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho website WordPress

Code PHP loại bỏ dấu tiếng việt

Bạn cần tìm code php để thực hiện loại bỏ dấu Tiếng Việt? Đây! ngay bên dưới đây là đoạn code mà bạn cần. Ví dụ: Bạn bỏ dữ liệu dầu vào là chữ “Tiếng Việt” thì hàm khongdau bên dưới sẽ trả về cho bạn kết quả là “Tieng Viet“. Code loại bỏ dấu …
Đọc tiếp Code PHP loại bỏ dấu tiếng việt