Tạo Barcode trong php

Bạn đang xây dựng ứng dụng quản lý và cần tạo mã vạch (barcode) cho sản phẩm?

Sau quá trình tìm kiếm và nghiên cứu, tôi đã tìm được một thư viện php có thể đáp ứng nhu cầu tạo barcode như trên. Đó là thư viện PHP Barcode Generator. Với thư viện này, bạn có thể tạo barcode cho ứng dụng của mình một cách dễ dàng.

Sau đây là một vài đặc điểm của thư viện này:

  • Loại barcode hỗ trợ1D
  • Định dạng đầu raSVG, PNG, JPG, HTML
  • Các loại barcode được hỗ trợ:

Để tải cũng như tiềm hiểu thêm về cách sử dụng, các bạn tham khảo link sau: https://github.com/picqer/php-barcode-generator

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên