Code php chuyển đổi đầu số điện thoại Việt Nam

Để thực hiện cập nhật số điện thoại trên các hệ thống tôi phát triển theo lịch chuyển đổi đầu số tôi có phát triển…

Xem thêm Code php chuyển đổi đầu số điện thoại Việt Nam

Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Để chuyển dữ liệu từ kiểu Object sang kiểu Array trong php chúng ta chỉ cần ép kiểu như sau:

Hy vọng hữu ích…

Xem thêm Chuyển kiểu object sang array trong php – Convert Object to Array in PHP

Lấy src link iframe trong PHP – Get src url from iframe in php

Bạn cần mã php để lấy link src của iframe? Đoạn mã php sau sẽ giúp chúng ta lấy src link của iframe nè:

Xem thêm Lấy src link iframe trong PHP – Get src url from iframe in php

Code php tính lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng hiện tại – Get start and end date of month in PHP

Trong một số trường hợp, chúng ta cần lấy khoản thời gian mặc định là khoản thời gian ngày đầu tháng đến cuối tháng cho…

Xem thêm Code php tính lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng hiện tại – Get start and end date of month in PHP

Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều

nosomovo

Xem thêm Code PHP – Chuyển nhiều mảng đơn thành một mảng 2 chiều

How to receive post data from mobile aplication in php?

In php, to receive data post from mobile application we use this code below:

Nosomovo

Xem thêm How to receive post data from mobile aplication in php?