Code PHP Chuyển đổi âm – dương lịch

Bạn đang tìm một code để chuyển đổi từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch và ngược lại? Khi bạn đọc đến đây chắc chắn bạn tìm đúng chỗ rồi đó. Ngay bên dưới đây là code giúp bạn thực hiện việc chuyển đổi qua lại này. Bạn chỉ cần sử dụng 2 hàm là convertSolar2Lunar – để chuyển từ dương lịch sang âm lịch hoặc convertLunar2Solar – để chuyển ngày âm lịch sang dương lịch nhé.

Bạn có thể thử nghiệm 2 hàm này ở hệ thống API của chúng tôi tại: https://api.nosomovo.xyz/convert nhé.

Nosomovo

Chia sẻ lên

2 Replies to “Code PHP Chuyển đổi âm – dương lịch”

 1. Sau đây tôi xin gửi bạn code ví vụ cho 2 trường hợp sử dụng trên nhé, 1 chuyển từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch và 2 là chuyển ngày dương lịch thành ngày âm lịch:

  $dateconverter=new Duong2amlich();

  //1. Chuyển từ dương lịch sang âm lịch
  $dl_ngay=13;
  $dl_thang=11;
  $dl_nam=2019;
  $timezone='7.0';
  $ngayamlich=$dateconverter->convertSolar2Lunar($dl_ngay, $dl_thang, $dl_nam, $timezone);
  echo $ngayamlich; //để xem kết quả

  //2. Chuyển từ âm lịch sang dương lịch
  $al_ngay=17;
  $al_thang=10;
  $al_nam=2019;
  $lathangnhuan=0; //nếu là tháng nhuận thì set giá trị là 1
  $timezone='7.0';

  $ngayduonglich=$dateconverter->convertLunar2Solar($al_ngay, $al_thang, $al_nam, $lathangnhuan,$timezone);
  echo $ngayduonglich; //để xem kết quả

Trả lời