Lấy src link iframe trong PHP – Get src url from iframe in php

Bạn cần mã php để lấy link src của iframe?

Đoạn mã php sau sẽ giúp chúng ta lấy src link của iframe nè:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên