Khắc phục lỗi lấy sai ngày giờ hệ thống trong php

Khi kết quả của các hàm về ngày giờ trong php trả về không đúng, Nguyên nhân do lấy sai múi giờ. Để đặt lại múi giờ đúng chúng ta dùng hàm date_default_timezone_set.

Ví dụ để đặt múi giờ Việt Nam như sau:

Trong đó: Asia/Saigon là timezone. Xem thêm các timezone khác tại: http://www.php.net/manual/en/timezones.php

Chia sẻ lên

Trả lời