Máy tính mở lên thì sai ngày giờ (sai thời gian) là bị gì?

Một ngày, chiếc máy tính của bạn bỗng trở nên giở chứng. Mỗi lần mở máy lên thì thời nó đưa bạn về quá khứ (thời gian lúc nó được sinh ra). Mặc dù, bạn đã chỉnh nó về đúng thời gian hẳn hoi. Nhưng khi tắt máy mở lại thì mọi chuyện đâu cũng …
Đọc tiếp Máy tính mở lên thì sai ngày giờ (sai thời gian) là bị gì?

Khắc phục lỗi lấy sai ngày giờ hệ thống trong php

Khi kết quả của các hàm về ngày giờ trong php trả về không đúng, Nguyên nhân do lấy sai múi giờ. Để đặt lại múi giờ đúng chúng ta dùng hàm date_default_timezone_set. Ví dụ để đặt múi giờ Việt Nam như sau: date_default_timezone_set(‘Asia/Saigon’); //Code lấy ngày giờ Trong đó: Asia/Saigon là timezone. Xem thêm các timezone khác tại: http://www.php.net/manual/en/timezones.php