Khắc phục lỗi: Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy trong php

1. Mô tả vấn đề

Có 1 yêu cầu (request) được gửi từ địa chỉ URL1 đến địa chỉ xử lý là URL2. Khi đó, xuất hiện lỗi như hình bên dưới.

Hình 1. Lỗi Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy

2. Cách giải quyết

Vấn đề này thường xuất hiện khi chúng ta test API trên URL2 bằng công cụ là URL1.

Để khắc phục vấn đề này trong PHP. Trên ứng dụng cung cấp API (URL2), chúng ta cho phép truy cập từ URL1 là được. Để thực hiện đều này, trong ứng dụng cung cấp API chúng ta thêm dòng lệnh php như sau:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên