Khắc phục lỗi: Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy trong php

1. Mô tả vấn đề Có 1 yêu cầu (request) được gửi từ địa chỉ URL1 đến địa chỉ xử lý là URL2. Khi đó, xuất hiện lỗi như hình bên dưới. 2. Cách giải quyết Vấn đề này thường xuất hiện khi chúng ta test API trên URL2 bằng công cụ là URL1. Để …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi: Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy trong php