Long path fixer – Công cụ xử lý các file, thư mục có đường dẫn dài trên windows hiệu quả

1. Long path fixer là gì?

Long path fixer là phần mềm sẽ giúp bạn thao tác lên các tập tin hoặc thư mục có đường dẫn quá dài mà windows không hỗ trợ đến. Các thao tác đó gồm: sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa.

Trong một số trường hợp chúng ta thực hiện các thao tác quản lý tập tin, thư mục thì xuất hiện lỗi như hình 1 dưới đây.

Hình 1. Windows báo lỗi đường dẫn dài không thể thao tác được

2. Các chức năng của Long path fixer?

  • Quản lý danh sách tập tin, thư mục (kể cả tập tin thư mục có đường dẫn dài)
  • Sao chép tập tin, thư mục có đường dẫn dài
  • Di chuyển tập tin, thư mục có đường dẫn dài
  • Xóa tập tin, thư mục có đường dẫn dài
  • Đổi tên của tập tin, thư mục có đường dẫn dài

3. Cách sử dụng phần mềm Long path fixer?

Hình 2. Cách sử dụng phần mềm long path fixer

Phần mềm có giao diện cực kỳ đơn giản. Phần mềm này có 3 vùng chính sau:

  • Vùng 1 (đánh số 1 trên hình): Là nơi bạn nhập địa chỉ ổ đĩa hoặc thư mục bạn muốn làm việc
  • Vùng 2 (đánh số 2 trên hình): Là danh sách các tập tin thư mục con nằm trong địa chỉ bạn đã nhập ở vùng 1. Bạn chọn tập tin hoặc thư mục muốn thao tác ở trong danh sách này.
  • Vùng 3 (đánh số 3 trên hình): Các nút thao tác, muốn thực hiện di chuyển, sao chép hay xóa thư mục/tập tin đã chọn bạn bấm vào nút tương ứng là được nhé.

4. Tải phần mềm Long path fixer ở đâu?

– Bấm vào để tải: Long path fixer (ver 0.9.0.0).

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO