Long path fixer – Công cụ xử lý các file, thư mục có đường dẫn dài trên windows hiệu quả

1. Long path fixer là gì? Long path fixer là phần mềm sẽ giúp bạn thao tác lên các tập tin hoặc thư mục có đường dẫn quá dài mà windows không hỗ trợ đến. Các thao tác đó gồm: sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa. Trong một số trường hợp chúng ta thực …
Đọc tiếp Long path fixer – Công cụ xử lý các file, thư mục có đường dẫn dài trên windows hiệu quả