Code Check base64 in php

Bạn có đoạn mã có vẻ là base64. Nhưng bạn không chắc chắn rằng nó có thực sự là base64 hay không? Hãy sử dụng đoạn mã php ngay dưới đây để kiểm tra nhé.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên