Phong bì

22/11/2018 Nosomovo 0

PHONG BÌ Hồi nó còn nhỏ, trước nhà có một khoản vườn rộng chừng hai cái nông tằm. Mẹ nó thường sưa tầm rất nhiều loại hoa mang về trồng trong khoảng đất đó. Nó như một con chim chích bông, ngày ngày mang chiếc bình tưới ra vườn, tắm

Code Check base64 in php

21/11/2018 Nosomovo 0

Bạn có đoạn mã có vẻ là base64. Nhưng bạn không chắc chắn rằng nó có thực sự là base64 hay không? Hãy sử dụng đoạn mã php ngay dưới đây để kiểm tra nhé. function isBase64($str) { if ( base64_encode(base64_decode($str, true)) === $str) { return true; } else {

Bảy núi ở An Giang là những núi nào?

19/11/2018 Nosomovo 0

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về bảy núi ở An Giang. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc rằng bảy (7) núi là gồm những ngọn núi nào chưa?. Nếu có thì hãy tự giải đáp cho mình với thông tin sau nhé. Bảy núi ở An Giang bao

Mẫu đồng hồ đếm ngược powerpoint

16/11/2018 Nosomovo 0

Bộ mẫu đồng hồ đếm ngược gồm các mẫu với thời gian: – 30 giây. – 1 phút. – 1 phút 30 giây. – 2 phút – 2 phút 30 giây – 3 phút. Các bạn chỉ cần copy mẫu thích hợp và paste vào slide mình sử dụng. Tải

Link tải và cách cài đặt phần mềm máy ảo VMware 10.0.0 full key

12/11/2018 Nosomovo 0

  1. File cài đặt và key của phần mềm VMware 10 – File cài đặt VMware 10.0.0: Bấm để tải về. – Danh sách một số key VMware 10.0.0 cho các bạn sử dụng khi cài đặt (Mỗi 1 dòng là 1 key): 1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG 4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0 HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU 5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79 NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKL HF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4 HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ 5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0P

Khắc phục lỗi không giữa kết quả order ở mệnh đề con ra mệnh đề bên ngoài của MeriaDB – Xóa term: Keep sub query order result in meriadb Keep sub query order result in meriadb

12/11/2018 Nosomovo 0

1. Mô tả vấn đề Tôi có sử dụng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp trong câu truy vấn con của mình nhưng khi ra câu truy vấn tra bên ngoài thì kết quả order đó không còn nữa (Khi tôi sử dụng ở máy chủ dạng Mysql thì

Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

08/11/2018 Nosomovo 0

Bạn có chuỗi ngày tháng năm có dạng “yyyy-mm-dd” và bạn muốn chuyển nó thành dạng timestamp để có thể dễ dàng xử lý, tính toán theo nhu cầu của mình. Để thực hiện việc chuyển này chúng ta chỉ cần sử dụng hàm strtotime để thực hiện. Ví dụ: echo

Driver USB WIFI TL-WN725N

02/11/2018 Nosomovo 0

File iso đĩa cài đặt driver và tài liệu hướng dẫn sử dụng USB Wifi TP-LINK TL-WN725N Bấm để tải về file Iso driver TL-WN725N: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo