Bảy núi ở An Giang là những núi nào?

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về bảy núi ở An Giang. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc rằng bảy (7) núi là gồm những ngọn núi nào chưa?. Nếu có thì hãy tự giải đáp cho mình với thông tin sau nhé.

Bảy núi ở An Giang bao gồm các núi:

1. Núi cấm (Thiên cấm sơn)

2. Núi ông két (Anh vũ sơn)

3. Núi dài 5 giếng (Ngũ hồ sơn)

4. Núi Nước (Thủy đài sơn)

5. Núi dài (Ngọa long sơn)

6. Núi tượng (Liên hoa sơn)

7. Núi Cô Tô (Phụng hoàng sơn)

Ngoài 7 núi nêu trên, An Giang còn khoản 29 núi khác.

Nosomovo

Chia sẻ lên