Xboot – Phần mềm tạo USB Boot từ nhiều file iso

Xboot là phần mềm tạo USB Boot từ nhiều file iso như usb cài các bản windows, hiren boot hoặc các phần mềm khác bằng cách thêm các file iso vào là xong.

Bấm để tải: Xboot 1.0 beta.

Nosomovo

Chia sẻ lên