Khắc phục lỗi “The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size.”

1. Mô tả vấn đề

Khi import cơ sở dữ liệu mysql xuất hiện thông báo lỗi sau:

The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size.

2. Cách khắc phục

– Dừng dịch vụ mysql.

– Chỉnh file my.ini ở nội dung:

innodb_log_file_size = 256M

– Khởi động lại mysql.

– Import lại.

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO