Giáo trình lập trình web căn bản

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần:
Phần 1: HTML
Phần 2: XHTML
Phần 3: CSS
Phần 4: JAVASCRIPTS
Phần 5: FORM
Phần 6: PHP cơ bản
Phần 7: MySql và PHPMyAdmin
Phần 8: PHP và Mysql

Các bạn xem nội dung giáo trình tại đây: Giáo trình lập trình web căn bản.

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO