Chuyển ngày dạng dd/mm/yyyy sang timestamp trong php

Việc chuyển đổi ngày các định dạng của thời gian không mới nhưng cũng lắm nhiều rất rối do quá nhiều định dạng đối với loại dữ liệu này. Trong đó nhu cầu chuyển đổi dạng dd/mm/yyyy sang timestamp rất phổ biến.

Để chuyển đổi từ dd/mm/yyyy sang timestamp (kiểu int) trong php chúng ta sử dụng đoạn mã sau:

$ngay="20/12/2021";
$ngay=strtotime(implode("-", array_reverse(explode("/", $ngay))));

Gợi ý thêm cho bạn đây: Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Hy vọng hữu ít với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO