Code javascript định dạng số có dấu phân cách hàng nghìn và dấu phẩy thập phân

Trong javascript, nếu bạn cần định dạng phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và dấu phẩy cho dấu phân cách thập phân của một số thì có thể sử dụng đoạn code sau nhé:

var so_can_dinh_dang=123.67;
var so_da_dinh_dang;
so_da_dinh_dang=(so_can_dinh_dang/1).toFixed(2).replace('.', ',');

Trong đó:

  • so_can_dinh_dang: là số bạn cần định dạng
  • toFixed(2): lấy 2 chữ số ở phần thập phân.

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO