Cách xuất nội dung Html ra file Word bằng Javascript

Bạn có một đoạn mã html và muốn xuất nội dung html này ra file word? Nếu bạn chưa biết cách thực hiện hãy tham khảo cách sau nhé:

1. HTML

<div id="source-html">
   Đặt nội dung html cần xuất vô đây. 
</div>

2. Javascript

Đoạn script sau sẽ giúp bạn xuất nội dung html trong id source-html ở trên.

<script type="text/javascript">
  function exportHTML(){
    var header = "<html xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office' "+
      "xmlns:w='urn:schemas-microsoft-com:office:word' "+
      "xmlns='http://www.w3.org/TR/REC-html40'>"+
      "<head><meta charset='utf-8'><title>Export HTML to Word Document with JavaScript</title></head><body>";
    var footer = "</body></html>";
    var sourceHTML = header+document.getElementById("source-html").innerHTML+footer;
    
    var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML);
    var fileDownload = document.createElement("a");
    document.body.appendChild(fileDownload);
    fileDownload.href = source;
    fileDownload.download = 'document.doc';
    fileDownload.click();
    document.body.removeChild(fileDownload);
  }
</script>

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO