Cách xuất nội dung Html ra file Word bằng Javascript

Bạn có một đoạn mã html và muốn xuất nội dung html này ra file word? Nếu bạn chưa biết cách thực hiện hãy tham khảo cách sau nhé:

1. HTML

2. Javascript

Đoạn script sau sẽ giúp bạn xuất nội dung html trong id source-html ở trên.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên