CKEitor Không chấp nhận thẻ Iframe

1. Mô tả vấn đề

Khi chúng ta chuyển sang chế độ soạn mã HTML của CKEditor và để thẻ iframe vào như sau:

Nhưng khi chuyển sang chế độ soạn thảo trực quan thì iframe không còn nữa.

2. Cách giải quyết

Để khắc phục tình trạng trên chúng ta mở file config.js của CKEditor lên và thêm đoạn sau vào file là được

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời