Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql

1. Mô tả vấn đề

Trong mysql chúng ta sử dụng từ khóa like để tìm kiếm tương đối đối bằng cách dùng chữ “d” để tìm kiếm chữ “đ” thì không cho kết quả đúng. Ví dụ: dùng từ khóa “dong” để tìm từ “đồng” nhưng không ra kết quả mặc dù trong dữ liệu có từ “đồng”.

2. Nguyên do và cách khắc phục.

Vấn đề trên xuất hiện khi chúng ta sử dụng phiên bản mysql 5.5 trở xuống. Vì từ phiên bản 5.6 trở về sau mysql mới hỗ trợ tìm kiếm tương đối chữ “d” và chữ “đ”. Do đó, để khắc phục điều này chúng ta cần nâng phiên bản mysql lên 5.6 hoặc cao hơn.

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi